חלד.

-אחד משמונת השרצים שעליהם נאמר בס' ויקרא ( יא'כט ) ' שנבלתם מטמאת אדם וכלים במגע . התרגומים והפירושים רובם ראו בבעל חיים זה טורף ממשפחת הסמוריים ( ךלק 0 ' ( ר < 1 < ו 51 < : 1 נ ' 11 א ; בשבעים ? 7 : ג ;^« ב ^ ; Musteia ואילו קצתם ( רס"ג ועוד ) סבורים' שהתורה דיברה באחד המכרסמים' הנקרא בע בית .- * 1 ^ - גם האחרונים נחלקו בדעותיהם בשאלת זיהויו של החולד . היו שסברו כשבעים : n , v ואחרים הרחיבו את המושג  אל הספר
מוסד ביאליק