חלד.

- עי' דמות העולם במקרא . וכללו בשם זה' נוסף על משפחת , Musteiidae גם בעלי חיים ממשפחת , vivemdae את הנמייה ואת הגחן'ואין סברתם נראית . בדורות האחרונים נטו רבים אחר פירושם של רס"ג ואבן ג'נאח וזיהו את החולד עם , ( mole , Mauiwmf ) Taipa-n מסדרת אוכלי החרקים' שאף הוא בעל חיים תת קרקעי . אבל בעל חיים זה איננו וגם לא היה באזורינו' הוא מצוי באירופה ( גם הדרומית ) ובסיביריה . ועל כן מייחדים חוקרי טבע הארץ את השם חולד לבעל חיים תת קרקעי אחר' המחליד אף הוא את הקרקע' והוא הקרוי spaiax typhius ehrenbergi ( Syrian mole-rat ) ממשפחת המכרסמים . Rodentia ארכו כ 20 ס"מ , שערו הקטיפני אפור כהה מכסיף' והוא קצר' ואינו מכביד על הליכתו במחילות העפר . עיניו הזעירות מכוסות עור' ואין הוא יכול לראות . כנגד זה מפותחים בבעל חיים זה חוש הריח' חוש המישוש וחוש השמע אף על פי שחסר הוא אפרכסות האזניים' וגם דבר זה מקל על תנועתו בתוך האדמה . הוא חסר זנב' רגליו קצרות מאוד וצווארו אינו נופל ברחבו מרוחב גופו הגלילי . ראשו שטוח ורחב וחר טומו מכוסה חומר קרני קשה . חי זה ( Spaiax ) חופר באדמה בראשו ובמקצת גם ברגליו הקדמיות ...  אל הספר
מוסד ביאליק