חלבנה.

50 ) , 42 n . 33 ; BONNET , beurrc , lait ; ZAKY-ISKANDER , ASAE 41 ( 1942 ) , 295— 313 ; LUCAS , AEM 3 , ( 1934 ) , 187 s . ; BODENHEIMER , ALP , 118 ; SCHAEFFER , Ugarilica . Reg . s . v . passim ; DALMAN , AuS 6 , 288 — 313 ; M . SAN-NICOLO , Archiv Oriental ™ 1 189—190 ; CH . DOUGHTY . Travels in Arabia Deserta , London 1936 , 216 , 417 ; 2 , 308 , 315 ; BENZINGER , HA ' , 66 ; B . MEISSNER , Rl VG 8 , Sumcrian Liturgies and Psalms , Philadelphia 1919 , 299 ; MEISSNER , BA 1 , גי Sumerische und Akkadischc Hymnen und Gebctc , Bern 1953 , passim Hittites , 85 , 151 ; CONTENAU , ELBA , 58 S . ; FALKENSTEIN-VON SODEN , RLAcR , 459—461 ; J . LECLANI , JNES 10 ( 1951 ) , 123—127 ; GURNEY , 382 — 383 ; HARTMAN-OF-PFNHEIM , Suppl . JAOS 10 ( 1 n"n — אחד מן הסממנים של קטורת הקודש שהיי מקטירים . באוהל מועד ( שמי ל'לד . ( כשבעים : , galbanum : V'J ; ( % an ( Sdv )] : A ) yahfiavi ?} הוא khal בשומרית והוא הוא baiukhkhu האכדי . החלבנה הוא שרף' שמפיקים אותו מגבעולו או משרשיו של , Ferula galbanif...  אל הספר
מוסד ביאליק