חלבה.

— עיר כנענית בנחלת אשר' הנזכרת בין אחלב ואכזיב ובין אפיק ( שופ' א'לא . ( כמה חוקרים סוברים' שאחלב וחלבה הבאים בפסוק אחד אינם אלא כפילות שנפלה בשעת העריכה' והם מוצאים חיזוק לסברתם שלא נזכרה בשום מקור אחר עיר ששמה חלבה השוכנת בצפון עמק עכו , באזור סמוך לאחלב מחלב . וע"ע אחלב . ABEL , GP 2 , 67 , 384 מ  אל הספר
מוסד ביאליק