חליבת פרה כשהווולב יושב שפוף לצדה. שים לב לרגליה הכפותות של הפרה ולעגלים הקשורים אל שיחים, קבר המלכה היי (המאה הי"ו לפםה"נ) מסקארד,