חלאה.

— אחת משתי נשיו של אשחור מבני כלב בן יהודה ( דה"א ד'ה'ז . ( על צאצאיה ומקום מגוריהם ע"ע אשחור . אף על פי שהשם אשחור דומה חורי ' אין מכאן ראיה' ששמות נשיו הוריים הם . השם חלאה שמי הוא' והוא כנראה לשון חליה' תכשיט המקשט את הצוואר . או שיסודו בשורש הערבי חלא' היה מתוק' ערב . וכדומה לכך פירש ריקמנס את השם הערבי הדרומי חלו ואת השם התמודי חלות . ^ ,, NOTH , IPN , 223 ; RYCKMANS 1 , 92 ק  אל הספר
מוסד ביאליק