חכמוני.

— א ) אבי ישבעם מגיבורי דויד ( דה"א יא'יא . ( על הפסי המקביל שבשמ"ב כג'ח' ע"ע תחכמוני . — ב ) אבי יחיאל' אשר "עם בני המלך '' דויד ( דה"א כז'לב . ( בשבעים -לריב : . Hachamoni : \ ; A % a . fiav ( e ) i הוראת השם אינה ברורה' אף על פי שלכאורה יש לגזרו משרש חכם . R YCKMANS 1 , 91 מ  אל הספר
מוסד ביאליק