חירום, חירם.

— א ) ידועים לנו שלושה מלכי צור שנקראו בשם זה . הראשון הנזכר במקרא' מל ך בימי דויד ושלמה ; בימיו עמדה צור בגדולתה' והשפעתה היתה פרושה על התחום שמן קיפרוס עד ספרד . בקטעים שנשתמרו מדברי מנאנדרום איש אפסוס ( קדמי ה'ח'ד ; נגד אפיון א'יח ; אבסביוס' ; 1 ' 114— 120 Chronicorum Litm סינקלוס' ; Chronographia 1 ' 345 ואחרים ) מסופר על חירם שמלך בצור אחר אביו אביבעל שלושים וארבע שנים' ושנות חייו חמישים ושלוש ; הוא בנה מקדשים מרובים , ועסק בשאר מעשי בנייה , אף ערך מלחמה מוצלחת על אנשי אתיקה ( לפי ניזה , ( או לפי הצעת קריאה אחרת' המתקבלת יותר על הדעת' על אנשי כיתיון ( אולברייט . ( במקרא נזכר חירם פעמים הרבה . כשעלה שלמה לשלטון' בא חירם בברית עמו ושלח לו ארזים מיער הלבנון , וחרשים ובנאים לבניין המקדש ובית המלך ( מל"א פרק ה . ( כן השתתף חירם עם שלמה במשלוח אני מאילת לאופיר ( מל"א ט'כז כח ; דה"ב ט'כא כב , ( ובמסחר אניות תרשיש ( ע"ע ) בכלל ( מל"א י ' כב ; דה"ב ט'כא כב . ( בשמ"ב ה'יא' מסופר על חירם שכבר קשר קשרי ידידות עם דויד' ואף שלח לו חרשים לבנות לו בית בירושלים ; לפי סדר הכתובים היה הדבר בשנים הרא...  אל הספר
מוסד ביאליק