חיל, חל.

— מלה זו באה בשישה מקראות שבנביאים ובשלושה מקראות שבכתובים , ולא בכל המקראות הללו משמעותה מוכרעת ממקומה . רק בארבעה מקראות ברור שהכתוב מתכוון לחלק מסוים . ממערכת הביצורים' וכנגד זה בשני המקראות האחרים תופסות גם משמעויותיה האחרות של המלה ( המון אנשים' צבא ; או : כוח' עוז' עושר' וכיו"ב . ( אבל גם בארבעת המקראות ( שמ"ב כ , טו ; מל"א כא'כג ; ישי כו'א ; איכה ב'ח ) שהמלה משמשת במשמעות של חלק מביצורים אין התרגומים העתיקים והמפרשים משתווים בזיהויו של אותו חלק . בישי ובאיכה המלה צמודה למלה חומה . בישי כו'א' מתרגמים השבעים חומות וחל rei ^ og xal nEq , lxEiypc — [ חומה וחומה סובבת - ) חיצונה ;[( וכך גם נוסח n murus et antemuraie : V ( חומה וחומה שלפניה ;( והפש : ' שורא ובר שורא ( חומה ובת חומה . ( גם באיכה ב'ח ( חל וחומה ) מתרגמת n ; antemuraie : V ואילו השבעים משתמשים כאן במלה nQoxsixtafia ( מתקן של ביצור חיצון שלפני העיר ;( והפש' מתרגמת : חיליה ושוריה ( חילה וחומתה . ( בשמ"ב כ'טו' משתמשים השבעים באותו לשון עצמו שבאיכה ; וכך גם התרגום הלאטיני העתיק in sepe ( גדר' משוכה . ( אבל v-, 7 וחפשי מת...  אל הספר
מוסד ביאליק