חי.

-לאחר שהיכה דויד את פלשתים ושאול הציע לו שיישא את מירב בתו הבכירה לאשה דחה דויד את הצעתו ואמר בלשון הכתוב : מי אנכי ומי ח ; י משפחת אבי בישראל כי אהיה חתן למלך ( שמ"א יח'יח . ( רד"ק ורלב"ג מפרשים : מה חיי חשובים ומי היא משפחת אבי וכוי . אבל הלשון מי חיי קשה' והיו שהציעו לתקן : ומי אחי ומי משפחת אבי וגוי . אבל ' רוב החוקרים דוחים הצעת תיקון זו ומפרשים חיי מלשון - הערבי ' שמשמעותו קבוצת בתי אב או משפחות הקרובים ^ בייחוסם ומתגוררים בחבורה אחת וגורל חייהם שווה . לפי זה יש לקרוא : ומי חיי ' והמלים : משפחת אבי ' הן כפל לשון או הערת גליון ; ואפשר שגם המלה חיה שבשמ"ב כג'יג : וחית פלשתים חונה בעמק רפאים , אינה אלא צורת נקבה של חי ומשמעותה קרובה . מ . צ . סגל , ספרי שמואל , ירושלים תשט"ז , קנב' שצ age in Early Arabia 2 , London 1907 , 41 — 46 ; PEDERSEN , Israel 1—2 , 50 , 505 TH . NOELDEKE , ZDMG 40 ( 1886 ) , 176 s . ; W . R . SMITH , Kinship and Marri-  אל הספר
מוסד ביאליק