חטיפא.

— משפחת נתינים ( ע"ע ) מן העולים עם זרובבל ( עז' ב'נד ; נחמי ז'נו . ( בשבעים B לעז ; Arovya : ' . Ariipa : A השם נגזר משורש חטף ; ונלדקי מונה אותו עם השמות . המעידים על מסיבות הלידה' דוגמת גנבת ודומיהם . לא מן הנמנע' שהשם ארמי : ושמא הסיומת רומזת לכך . TH . NOELDEKE . EB . 3296 ; NOTH . JPN ; 232 : מ » פ  אל הספר
מוסד ביאליק