חטה.

- נא ] צמח מן הצמחים העיקריים שהם למאכל אדם' והוא שייך למשפחת הדגניים ( Gramineae ) ולסוג . Triticum בסוג זה חמישה עשר מינים' וכולם חד שנתיים וזקופי קנים שבראשם שיבולת . השיבולת מורכבת שיבו ליות' הערוכות בשני טורים לאורך השזרה המרכזית . כל שיבוליה יושבת על בליטה או על שן של השזרה ובה 7—3 פרחים . רק קצתם של הפרחים האלה נעשים פירות . הפרי הוא גרגיר יבש' וקליפתו מעורה בקליפת זרעו היחיד . הזרע יש בו עובר זעיר ורקמת מזון מרובת תאים' שתפקידה לספק חמרי הזנה לעובר הרך בשעת נביטתו . רקמת מזון זו יש בה בצד שאר יסודות כשבעים אחוזים של עמילן וכי עשרה אחוזים חמרים חלבוניים' ומכאן ערכה המרובה של החיטה לתזונה . סיבי החיטה' שאינם אלא קליפת הפרי והזרע והשכבה החיצונה של רקמת המזון' משמשים מזון מרוכז לבהמה ולעוף . הקש משמש מצע לבהמות והתבן משמש מספוא . מחמישה עשר מיני החיטה' שלושה עשר הם צמחי תרבות' ושניים צמחי בר . בכל מין ממיני התרבות מרובים הזנים והגוונים החקלאיים . מגדלים את החיטה ברוב אזורי העולם' למן קו הרוחב הצפוני של 65 ° ועד קו הרוחב הדרומי של . 40 ° בכל אזור מגדלים מינים וזנים מיוחדים שתנאי הא...  אל הספר
מוסד ביאליק