חזקיה, חזקיהו, יחזקיהו.

- בנו של אחז מלך יהודה ואביו של מנשה . אמו . הנז כרת בדה"ב כט'א' היתה אביה בת זכריה ( במל"ב יח'ב : אבי בת זכריה . ( נזכר בכתובת סנחריב בצורת חיזק ( י ) אא' כלומר חזקיהו . חזקיהו אינו אלא קיצור משמו המלא יחז קיהו הבא בדה"י ובכתובות הפתיחה לספרי הנביאים הא חרונים ( יש' א'א ; מיי א'א ; וע"ע יחזלןהו . ( בשבעים תמיד נא ] לפי מל"ב יח'ב ( דה"ב כט'א ) היה חזקיהו בן עשרים וחמש שנה במלכו , ועשרים ותשע שנים מלך בירושלים . ונראה שיש לגרוס כאן בן חמש עשרה שנה במלכו , שאם לא כן יהיה עלינו להניח לפי הכתוב במל"ב טז'ב ( דה"ב כח'א , ( שנולד חזקיהו לאחז אביו בשעה שהיה זה בן אחת עשרה שנה . לפי סברה זו היה חזקיהו בן שלושים ואחת שנה כשנולד לו מנשה בנו , ולא בן ארבעים ואחת' כפי שעולה מן הכתובים בספר מלכים ( וע"ע מנשה . ( ייבין מסתמך על כמה כתבי יד של המקרא וכמה מן התרגומים לדה"ב כח'א' ומציע לגרום שאחז היה בן 25 במלכו' ומכאן שהיה בן 16 כשנולד לו חזקיהו . נחלקו הדעות בעניין זמנו של חזק הו . לפי הסינכרוניזמים במל"ב יח'א'ט'י ' מלך חזקיהו בזמנו של הושע בן אלה מלך ישראל' ושומרון חרבה בשבת מלכותו השישית ( וע"ע ה...  אל הספר
מוסד ביאליק