חזיר.

— א ) אבי המשמרת השבע עשרה ממשמרות ה כהונה שהפקידן דוד בירושלים ( דה"א כד'טו - . ( ב ) אחד מראשי העם החתומים על האמנה בימי נחמיה ( נחמי י ' כא , ( שכנראה חתמו בשם משפחותיהם . היעדר שם המשפחה ברשימת שבי הגולה פותח פתח לאחת משתי ההשערות : או שנשארה משפחה זו בארץ גם לאחר החרבן , או שנוסדה רק אחרי שיבת ציון . — ג ) על משפחה חשובה בשם בני חזיר מעידה כתובת בני חזיר שנגלתה בקבר של בני אותה המשפחה שבמעלה נחל קדרון . זהותה עם אחת המשפחות הנ"ל הנזכרות במקרא עדיין אינה ברורה . בשבעים B לדה"א : . HCeiQ : AB 'JOTM ; IeCeiQ : A-n ; Xrj & tQ : Luc .-n ; Xyf aiv לדעת רוב החוקרים אין חזיר אלא צורת משנה של חזיר . לדעה זו מסייע שם העצם הפרטי בן חינזר בכתבי אוגרית ויש לה סמך מה גם בגרסאות Af % ? -7 cnmb v ) Hasir ( שבעים Luc . שם . ( את שינוי הניקוד מחזיר לחזיר הסבירו חוקרים רבים כפרי רצונם של הראשונים להרחיק מאיש ישראל שם של בעל חיים טמא . אם יש אמת בסברה זו' כבר נעשה השינוי בימי בית שני כעדותן של רוב הגרסאות ' של השבעים . אף יש ליתן את הרעת לטכסט אוגריתי חדש' שבו נזכר המושג חיזר כסוג של בעלי מלאכה . נ ...  אל הספר
מוסד ביאליק