רועה חזירים ועדרו. מצרים, ימי הממלכה החדשה (על פי ‭(Erman-Ranke, Aegypten, 530‬