ציר חזיר בר (תבליט חתי שנמצא באלציה הייוך; על פי ‭(Gurney, Hiltites, pi. 17‬