חזיר.

— במדנחאי חזיר או חזיר ; במגילת ישעיה א נשנה פעמיים הכתיב הוזיר ; ובארמית הנוצרית של ארץ ישראל באה צורת רבים חוזרן . פעם אחת נאמר במקרא חזיר מיער ( תה' פ'יד ' ( והוא המכונה במשנה בשם חזיר הבר' להבדילו מחזיר הבית , האמור במקרא שש פעמים בלא כינוי לוואי ובלשון המשנה הוא מכונה בשם חזיר ' של יישוב ( משנה חול' ט'ב . ( במליצה המקראית בא החזיר מיער כסמל האויב המחריב את הארץ ( תה' פ'יד . ( על הסכנה הנשקפת לחיי בני אדם מחזיר הבר רומז נוסח השבעים לשמ"ב יז'ח' הגורם אחר המלים : כדב שכול בשדה , xal d > g vg xqaytia iv xm 718610 ) — כלומר' וכ חזירה זועפת במישור . נא ] חזיר הבר הוא בעל חיים מפריס פרסה ושוסע שסע פרסות' ואינו מעלה גרה ( וי' יא'ז ; דב' יד'ח ' ( והוא חיה גדולה וחזקה . אורך גופו כמטר ומחצה' גבהו מגיע עד 90 ס"מ , ומשקלו עד 200 ק"ג . אף על פי שהוא מסורבל' תנועותיו קלות ומהירות . ניביו החדים כפופים ומזדקרים לחוץ ; ניביו התחתונים' ובייחוד אלה של הזכר' הארוכים  אל הספר
מוסד ביאליק