חזיון.

— זקנו של הדד הא' ( ע"ע ) מלך דמשק ( מל"א טו' יח . ( נחלקו דעות החוקרים אם יש לזהות את חזיון עם רזון בן אלידע' שיסד מלוכה בדמשק בימיו של שלמה . שוללי הזיהוי הזה בעל כרחם שהם שוללים גם את ייחוסו של הדד הא' אל רזון' ומשערים שאחרי רזון עלתה שושלת חדשה לשלטון בדמשק . המחייבים את הזיהוי חזיון = רזון רובם סבורים שאחד משני השמות משובש . לאחרונה העלה מייזלר את הסברה' שלא היה חזיון אלא שמו הפרטי של מייסד השושלת' ואילו רזון = ) רוזן ) הוא תארו המלכותי שלימים נעשה שם רשמי . מסתבר שאין חזיון אלא הצורה העברית של השם הארמי חזין . משמעות השם מוטלת בספק . אפשר לסמוך את השם חזיון לשם האשורי חזנ המוסבר לפי התיבה האכדית חזינ או חזנ' השאולה כנראה מן השמית המערבית' ומשמעותה ראש העיר' ראש המחוז . אולברייט הציע לזהות את השם חזיון לשם חדינ' הידוע כשמו של אבי השושלת המולכת בגוזן ( ע"ע ) ולשם האוגריתי הדין . זיהויים אלה יסודם בהנחה ששלושת השמות הנ"ל נגזרים מן השורש השמי הקדום ח'ד'י . אותו השורש מצא אולברייט במלה הערבית ח'ך'וא שמשמעותה בעלת אזניים נוטפות . אבל צורת השם בשבעים , Ai ^ wql : A כלומר חזאל גכ # - , ...  אל הספר
מוסד ביאליק