חזיה.

- ממשפחת השלני ( במסורה מנוקד בטעות שלני ' ( שעליו התייחס מעשיה בן ברוך' מראשי המדינה אשר ישבו בירושלים בסוף ימי נחמיה ( נחמי יא'ה . ( בשבעים : , Ot ( s ) ia כלומר חז ; ה . על הוראת השם ע"ע חזאל . מ  אל הספר
מוסד ביאליק