חזיאל.

— לוי מבני גרשום . ייחוסו אינו ברור כל צרכו ; והכתוב מייחסו גם ללעדן וגם לשמעי אחי לעדן ( דה '' א כג'ט . ( על סתירה זו ע"ע לעדן . חזיאל הוא אחד מאבות מחלקות הלויים שחילק דויד לפי ספר דה"י ( דה"א כג'ט . ( בשבעים B צורת שמו : , EieirjA . אולי יחיאל . אבל , Aby ^ : ^ כלומר חזיאל . ברור הדבר שהשם מורכב בפועל חזה שהוא שכיח כמרכיב של שמות עצם פרטיים ( ע"ע חזאל . ( אבל קשה להסביר את צורת חזי ' שלא מצינו כדוגמתה בשמות עצם פרטיים' המורכבים מצורת עבר של פעלי למ"ד יו"ד' כלומר שתישמר בה היו"ד המקורית של הפועל . לפיכך יש מקום לסברתו של נות שאין חזיאל אלא קיצורו של השם יחזיאל . ROTHSTEIN-HAENEL , 414 ; NOTH , IPN , 27 ש"ל  אל הספר
מוסד ביאליק