חזו.

— בן נחור ממלכה אשתו ( ברי כב'כב . ( אין לנו שום ידיעות אחרות על חזו או על השבט שהתייחס אליו . בשבעים : . 7 r / j , ACav אפשר שנתקצר השם משם תיאו פורי ' כגון חזואל = חזיאל ( חילוף של יו"ד ווי"ו ' ( שפירושו האל ראה ; וע"ע חזיון . שם דומה נמצא בצאפאית : חזי וריקמנס הסבירו על פי ' הערבית כלשון עשב בר . וע"ע נחור' בני נחור . ב . מייזלר , ציון יא ( תש"י 7 , ( RYCKMANS 1 , 96 מ  אל הספר
מוסד ביאליק