פיתוח שנהב ועליו חרות ‭..."‬למראן חזאל‭"...‬ ‭»)‬ל פי ‭(F. Thureau-Dangin ct alii, Arslan-Tash, Paris 193I, pi. XLVH, 112a‬