חזאל, חזהאל.

— אביה של שושלת מלכים בארם דמשק . מדברי הכתוב ( מל"א יט'טו'טז ) מסתבר שעלה- חזאל על כיסא המלוכה של ארם באותו פרק זמן שנתמלך יהוא על ישראל . גם כתובת שלמנאסר הג' ' מלך אשור למן שנת 841 / 842 לפםה"נ' מזכירה את חזאל כמלך ארם דמשק על יד יהוא מלך ישראל . בדומה ליהוא תפס גם חזאל את רסן השלטון לאחר שרצח את קודמו ( על השאלה אם יש לזהות את קודמו עם בן הדד השני ע"ע . ( ממל"ב ח'טו' מסתבר שהרג חזאל את אדוניו בשעה שהיה חולה ומוטל על משכבו' ואף לפי כתובת שלמנאסר הגי מת מלך ארם דמשק מיתה משונה ובמקומו מלך חזאל' שהיה איש ללא ייחום משפחתי . מסורות המקרא מוסיפות על שני הצדדים השווים האלה בין יהוא לחזאל עוד צד שווה שלישי ' והוא שיד נביא ישראלי היתה בהמלכת שניהם . מסורות אלו לבשו כמה צורות . לפי אחת מהן המליך אליהו את חזאל ( מל"א יט'טו'טז ' ( ולפי מסורת אחרת עורר אותו אלישע למעשיו ( מל"ב ח'ז טו . ( אין להכריע' אם מסורות אלו מיוסדות על עובדות היסטוריות' או אינן אלא אגדות עממיות שנולדו מתוך דמיון המסיבות שבין המלכת יהוא להמלכת חזאל . להמלכתו של חזאל קדמו שלושה מסעות של שלמנאםר הגי לסוריה ( בשנים 845 ' 848 '...  אל הספר
מוסד ביאליק