חותם תכנית.

- חותב £ כנית בא במקרא ככינוי למלך צור בקינה שבספר יחזקאל ( כח'יא יט . ( רבים פירשוהו כלשון תכנית לבניין ולמדידות' ואינו כן' אלא משמעותו שומר אוצר ותכשיטים . בהוראה זו באה אותה מלה בניקוד אחר גם בנהי ב : \ ואין קצה לתכונה כבוד מכל כלי חמדה . והואיל וגם בתיאור שביחזקאל נזכרים תכשיטים ואבני חן' אפשר שהניקוד תכנות' הרבים של תכונה ( ולא תכנית ) הוא המכוון' כלומר שהכרוב שמדובר עליו בפסי יד ( כרוב ממשח הסוכך ) הוא חותם תכונות , כלומר שומר האוצר הזה . באכדית נקרא בית אוצר כזה גם בכינוי = kunukke bit בית חותמות , לפי שכל השמור באוצר כמוס וחתום בו כלשון הכתוב : הלא הוא כמוס עמדי חתום באוצרותי ( דב' לב'לד . ( ביאורים ופירושים לס' יחזקאל ; טור פיני , לו * ס ב 301 , נה"ט  אל הספר
מוסד ביאליק