לוח ד: חותמות עבריים וטביעות חותם טביעה של חותם : לגוליהו‭]/‬א]שר על הביןת ‭;[‬ משמאל, בגבה של הטביעה, סימנים של סיבי הפפירוס והפתיל