בית שמש. חרפושית הנושאת את שמו של פרעה תחותימס הג' (מאד, ט"ו)