לכיש. תיאור ציד אריות שערך פרעה אמנחתפ הג' (סמוך לשנת ‭(1400‬