טביעת חותם בסגנון איגיאי. תל אבו־הואמ, ראשית תקופת הברזל