הותם וטביעתו בסגנון מצרי: רעמסס הב' יורד, במטרה ; מתחתיה שני שבויים כנעניים. בית שאן ; מאה י"ג