לוח א: חותמות גליל שנתגלו בארץ ישראל חותם וטביעתו בסגנון מצרי: אל ואלה עומדים, וביניהם כתובת היירוגליפית "עשתות‭."‬ בית־אל ; מאה י"ג