חותם גליל וטביעתו בסגנון מיתני. לכיש 1 מאות ט"ו—י"ג לםסה"נ