חות0 חרוטי; שרוחן (תל אל־פארעד‭,(,‬ המאה הי"ג בקירוב