שני צדדיו של חותם כפתור' עגול למחצה; תל אל־עג'ול, המאות הי"ח-הי"ז בקירוב