טביעת חרפושית על ידית של כד; יריחו, המאה הי"ט בקירוב. הכתובת: "סופר השר סנבפ‭,'‬ מחדש החיים"