טביעה של חותם גליל בבלי בסגנון המאה הי"ח בקירוב לפסה''נ; בית שאן, שכבה של המאה הי"ג. הכתובת: "מנם ה'רואה' עבד אנלל"