חרפושית ועליה שמו של אמנחתפ הג‭;'‬ תל. אבו הואם! השליש הראשון למאה הי"ד בקירוב