חותם קשור לסיכת רכיסה; ארמון אשורנצרפל בכלח, המאה הווי לפסה"נ