חותם.

— א ) בן חבר בן בריעה בן אשר ( דה"א ז'לב . ( על ההצעה לגרוס שם בפסוק לה : ובני חותם במקום : ובן הלם' ע"ע אשר ; הלם . - ב ) הערערי אביהם של שניים ' מגיבורי דויד ( דה"א יא'מד . ( על אותם מגיבורי דויד שאינם נזכרים אלא בדה"א כלבד ע"ע גבור' גבורי דויד . מסתבר שהשם חותם שם חיבה הוא ( נות ) והשווה למשל : ' שימני כחותם על לבך ( שה"ש ח'ו . ( ואין להסמיך את השם חותם לא לשם הלחיאני והצאפאי חות' שמשמעותו דג , ולא לשם הצאפאי חיות' שמשמעותו נועז . ^ , NOTH , IPN , 223 ; LITTMANN , SI , 314 , 317 ; RYCKMANS 1 , 90 V מרובה תועלתם של החותמות לחקר האמנות העתיקה וההשפעות שפעלו בה . יש מן התמונות הטבועות בהם שהן סמלים של הדת והמיתולוגיה של עמי הקדם . קשרי תרבות ומסחר בין הארצות' דרכי משפט וסדרי שלטון' .- . בעיות היסטוריות' בעיות חברה ועוד עניינים מתבררים על פי החותמות וטביעותיהם . חשיבות מיוחדת לחותמות בחקר הפאליאוגרפיה והאונומםטיקון העבריים . והחותמות שנמצאו בחפירות יש להם ערך רב לכרונולוגיה .  אל הספר
מוסד ביאליק