חות יאיר.

— חבל ארץ בצפון עבר הירדן המזרחי ' ובו ישבו בני משפחת יאיר ( ע"ע ) הענפה' שהתייחסה על מנשה . נוהגים לפרש את השם חוות — ערי פרזות או יישובי אהלים של נודדים או נודדים למחצה . טור סיני סובר כי יש לפרש מלת חוה על פי משמעותה הערבית חויה , , \>>? מקווה מים ( והשווה באיוב לח'יד : תתהפך כחמר חיתם [ במקום חותם ' ([ ולא מן הנמנע לדעתו שגם חות יאיר פירושו ברכות יאיר . אבל בתעודות נוזו מופיעה המלה khawu  אל הספר
מוסד ביאליק