חושם, חשם.

— שם מלך אדומי מארץ תימן ( ברי לו' לד לה : חשם ; דה"א א'מה מו : חושם ;( והוא השלישי בשורת מלכי אדום הנמנים שם . וע"ע אדום , מלכי אדום . בשבעים : , Aaofi וכן בפשי : חשום . לשם חושם מקביל כנראה בתמודית שם האשה חישמת , שמסבירים אותו על פי השורש הערבי חישם במשמעות בעלת אף גדול . ואולי נגזר השם מן השורש חוש' שפירושו היה מהיר' ונוסף עליו מיום ( וע"ע חושי ; חשום . ( RYCKMANS I , 107 CH . CLERMONT-GANNEAU , RB 19 ( 1910 ) , 467 ; ROTHSTEIN-HAENEL , 7 ; S  אל הספר
מוסד ביאליק