חושי.

— א ) הארכי רעה המלך דויד . נזכר בסיפור מרד ' אבשלום ( שמ"ב טו'י ואילך ' ( וברשימה המורחבת של פקידי דויד שבדה"א כז'לג' המשקפת את מצב הארגון האדמיניסטרטיבי של המדינה סמוך לפני פרוץ מרד אבשלום הוא נזכר אחר אחיתופל יועץ המלך . ברשימות אחרות של שרי דויד ישמ"ב ח'טז יח ; כ'כג כו ; דה"א יח'טו טז ' ( הדנות בפרקי זמן אחרים ( מוקדמים או מאוחרים יותר ) של מלכות דויד' לא נזכרו חושי ואחיתופל . על תארו של חושי ע"ע פקידות ; רעה המלך . מוצאו של חושי הוא כנראה ממשפחת הארכי ( ע"ע ' ( מתושבי הארץ הקדומים שבגבול בנימין ואפרים . ושמא נשתבש שמה של משפחה זו כבמי כו'מ' ברשימת משפחות בנימין' ויצאה הצורה ארדי ( ע"ע ארד . ( שלא כאחיתופל הגילוני , מהר יהודה' ששותף היה במרד אבשלום מתחילתו ( שמ"ב טו'יב ) עמד חושי בנאמנותו לדויד' ואפשר שבזה גמל לו למלך על החסד שמשך לו לבן הנכרים . אף על פי שהיה זקן או תשוש ( השווה שם שם' לג : אם עברת אתי והיית עלי למשא ' ( רצה להצטרף לדויד הבורח מפני אבשלום ( שם 'לב ואילך . ( אבל המלך ביקש ממנו שישוב לירושלים אל אבשלום כדי שיוכל להודיע לו על הנעשה שם ויסייע בידו להכשיל את המרד . אבש...  אל הספר
מוסד ביאליק