חושה.

— כתוב בדה"א ד'ד : ופנואל אבי גדר ועזר אבי חושה אלה בני חור בכור אפרתה אבי בית לחם . הלשון אבי פלוני כל מקום שהוא בא ברשימות היוחסין שבדה"א' פרקים ב ! ד , מורה הוא על איפונימום של בית אב , שהתיישב במקום מסוים' שהיה קיים מכבר' או שיסד יישוב חדש במקום פלוני . לפי זה חושה שם מקום' הוא מקום מוצאו של סבכי החושתי אחד מגיבורי דויד ( שמ"ב ' כא'יח ; דה"ב יא'כט ; כ'ד ; כז'יא ' ( שהתייחס אל הזרחי ( ע"ע זרחי . ( מלשון הכתוב מסתבר שיישוב זה היה בקרבת בית לחם . מקובל הזיהוי עם חוסא' כפר ערבי השוכן כשישה ק"מ ממערב לבית לחם על ראשו של הר ; מכל מקום עדיין חסר הוא אישור ארכיאולוגי . וע"ע גבורי דויד . קליין , פרקי היחס ד , 27 1 , » K . ELLIGER , PJB 31 ( 1935 ) , 44 S . KLEIN , ZDPV 56 ( 1933 ) , 189 ; M . NOTH , ZDPV 55 ( 1932 ) , 106 , 109 ; ש  אל הספר
מוסד ביאליק