חורן.

— חבל ארץ בצפוךמזרחו של עבר הירדן מזרחה' והוא נזכר בתיאור גבולותיה הצפוניים והמזרחיים של ארץ ישראל ביחי מז'טו יח : וזה גבול הארץ : לפאת צפונה מן הים הגדול ... ברותה' סברים אשר בין גבול דמשק ובין גבול חמת' חצר התיכון ( וכנראה יש לגרוס חצרה עינון' השווה פסי יז ; מח'א ) אשר אל גבול חורןופאת קדים מבין חורן ומכין דמשק ומבין הגלעד וגו . ' השבעים : . AvQanrig הר חורן נזכר כבר בכתובת שלמנאסר השלישי ' בתיאור מסעו על דמשק נגד חזאל מל ך ארם . בשנת 841 לפסה"נ הגיע מלך אשור זה עד הר חץרנ' שכנראה אינו אלא חוורן' כלומר ג'בל חוךאן' הוא ג'בל א ךרוז . בשנת 733 / 2 לפסה"נ יסד תגלת פלאסר השלישי את פחוות חורן' והיא נזכרת בכתיב חץרינ , יחד עם עמון' מואב' ועוד' בסיפור מסעו של אשורבנפל נגד הערבים . לפחווה זו התכוון בוודאי יחזקאל בתיאור גבולותיה של הארץ' ולא לכפר חוארין שמצפון לדמשק' כפי שסוברים חוקרים אחדים . במאה הג' לפסה"נ היתה פחוות חורן שייכת לאזור השלטון התלמאי ' כפי שיש להסיק מן הפפירוסים של זנון 2 : > 9 ) לפםה"נ . ( שבהם נזכר חבל ארץ זה בכתיב . Avgava  אל הספר
מוסד ביאליק