חורי.

— מראשי בתי האבות של שבט גד . הוא נמנה עם בני בניו של בוז' שייחוסו סתום : אלה בני אביחיל בן חורי בן ירוה בן גלעד ... בן בוז ( דה"א ה'יד . ( קיטל ביקש למצוא את בני אביחיל בשמותיהם של שבעת ראשי המשפחות לשבט גד הנמנים בפס'יב ; יג . ולפי שיטתו היה חורי זקנם . כנגד זה סבור רותשטיין שפסי יד הוא קטע מבודד והריהו מציע לגרוס : אלה בני אביחיל חורי בנו' ירוח בנו וגוי , ויהיה חורי בנו של אביחיל . הוצעו עוד הצעות אחרות ליישוב הכתוב וכול ן מפוקפקות . השם חורי אינו אלא כנראה צורת משנה לשם חור ( ע"ע . ( ROIHSTEIN-HAENEL , 97 ss .  אל הספר
מוסד ביאליק