חורין.

- עי' אלהי נכר ; בית חרון . המצויים בידינו משני מינים הם : קודם כל התעודות הכתובות כלשון זו , והארוכה והחשובה שבהן — המכתב הנזכר ממתני , והעתיקה שבהן כתובת הבניין של תשךל מל ך אךכש , מתחילת התקופה האכדית . שנייה לה בזמן הקבוצה הקטנה של כתבים בענייני פולחן שנמצאו במארי . לא מעט תעודות חוריות נמצאו בגנזי בוע'אזכויי . כל החומר הזה כתוב בכתב היתדות ההברי ; אבל באוגרית נמצאו תעודות חוריות כתובות בכתב היתדות האלפביתי . חוץ מתעודות אלו שתוכן רצוף בכל אחת מהן , אנו מוצאים תוספות בלשון החורית הפזורות ברשומות מאל עמארנה ומנוזו ; קומץ מלים שנלקטו ממקורות אכדיים ; מלון שומרי חורי שנמצא כתוב בכתב היתדות ההברי באוגרית ; מלים שאולות מחורית , שנתגלו בעיקר בתעודות חתיות ; וחומר שחשיבות יתרה לו : שמות הוריים פרטיים , רובם מנוזו ( ע"ע שם , שמות . ( את המחקר החשוב הראשון על השפה החורית פרסם ל . מסךשמיךט בשנת . 1899 עשר שנים לאחר מכן יצא לאור ספרו של פ . בורק . ( F . Bork , Die Mitannisprache ) בזמננו חיברו חיבורים של ערך בעניין זה ק . ג . בראנדנשטיין ; י . פרידריך ; א . גיצי ; א . לארוש ; י . נוגיירול ; ...  אל הספר
מוסד ביאליק