חופם חפם, חפים.

— חופם אבי משפחת החופמי נזכר כבמי כו'לט' בנוסח המסורה בין בניו של בנימין' וחסר הוא בנוסח השבעים . גם בבר' מו'כא' הוא נמנה בנוסח המסורה עם בניו של בנימין וצורת שמו כאן חפים' ואילו בנוסח השבעים הוא בנו של בלע בן בנימין . ברשימת בני בנימין שבדה"א ז' בא השם חפם בתוך בני עיר ( שם'יב ' ( הוא עירי ' אחד מבניו של בלע ( שם'ז . ( מכאן שהיו בישראל שלוש מסורות על מוצאו של אבי משפחה זו שנתייחסה על בנימין : לפי מסורת אחת הוא בנו של בנימין , לפי השנייה הוא נכדו , ולפי השלישית נינו של בנימין ; וע"ע חורם . עוד נמצא השם חפים ברשימת היוחסין של בני מנשה , שנאמר שם : ומכיר לקח אשה לחפים ולשפים ושם אחותו מעכה ושם השני צלפחד ( דה"א ז , טו . ( לפי ר' יונה אבן ג'נאח שיעור הכתוב הוא' שמכיר נשא שתי נשים שם האחת מעכה ושם השנייה צלפחד ונשים אלו התייחסו על המשפחות הבנימיניות חופים ושופים . rot מלמד הסביר בעקבותיו של פירוש זה את יחסי הידידות שבין בנימין לבין העיר יבש גלעד' הנשקפים ממעשה פילגש בגבעה ומן הסיפורים על שאול שהיה משבט בנימין . אבל לשונו של הפסוק סתומה מכדי הכרעה ודאית על כוונתו . צורת השם בשבעים לבר , Ocp...  אל הספר
מוסד ביאליק