חוניו, בית חוניו.

- בית המקדש של יהודי מצרים נקרא בית חוניו על שם חוניו מייסדו' שהיה ממשפחת הכהנים הגדולים שבירושלים . חוניו הכהן הגדול' שנזכר לראשונה בתולדות הבית השני הוא חוניו הראשון ' בנו של נדוע' הכהן הגדול האחרון' שנזכר ברשימה של הכהנים הגדולים שבס' נחמיה ( יב'יא . ( חוניו או חוניא' ovlag ביוונית' הוא בוודאי לשון הקטנה מיוחנן או מיתוניה ( בכ"י קמבריג' של ירוש' מנ' פי"ג' ה"ו : נחוניון ; ועי' ירוש' סנה' פ"א' ה"ב' ושם נדר' פ"ו' הי"ג . ( ידוע' אביו של חוניו , נזכר בסיפורו האגדי של יוסף בן מתתיהו על ביקורו של אלכסנדר מוקדון בירושלים ( קדמי יא'ח'ד ה ' ( ומכאן יש לשער שחוניו הראשון' בנו של ידוע' כיהן בימי הדיאדוכים 301—323 ) לפסה"נ . ( חוניו השני היה בנו של שמעון הראשון ( שם יב'ד'א ' ( ועליו מסופר' שלא רצה לשלם את המס של 20 כיכר כסף לתלמי השלישי אבאוץטס . חוניו השלישי הוא בנו של שמעון השני . קרוב לוודאי , ששמעון השני . ולא שמעון הראשון ( כפי שסבר יוסף בן מתתיהו ' ( הוא "שמעון הצדיק ; " ובנו של זה' חוניו השלישי ' הוא שהודח מן הכהונה הגדולה על ידי אנטיוכוס אפיפאניס מפני ישוע ( יאסון ) אחיו ( וע"ע הליניזם נ...  אל הספר
מוסד ביאליק