חוילה.

- א ) לפי סיפור גן עדן ארץ אשר שם הזהב והבדולח' מקיף אותה הנהר פישון ( בר' ב' יא . ( זיהויה אינו ברור . אם נאמר שפישון הוא אחד ממקורות הנילוס זז ח גיחון ' ( בעל כרחנו שחווילה היא מחוז בארץ כוש' היא ניביה' והסברה נותנת שהוא הוא המחוז הנרמז בשמו של חוילה בן כוש הבא בלוח העמים ( ברי י ' ז . ( לפי שיטה זו נופלת ההצעה שהוצעה לזהות את חווילה בן כוש עם חווילה בן יקטן , ועיי לקמן . — ב ) חוילה בן יקטן ( ברי י ' כט . ( מקום מושבו היה לכל הדעות בחצי האי ערב' אבל אין בידנו שום רמז באיזה חלק של חצי האי היה יושב . רק בדרך השערה בלבד אפשר לזהות את חווילה בן יקטן עם השבט חולן הנזכר בכתובת ערבית דרומית ביחד עם בני שבטו כשבט שהתנפל על שיירה . אזור מושבו נמצא ככל הנראה מצפון לארץ תימן . סתום ביותר הלשון.- מחוילה עד ( באך ) שור אשר על פני מצרים , המגביל בבר' כה , יח' את תחום נדודי ישמעאל ובשמ"א טו'ז' את תחום נדודי עמלק . מן הכתוב בשמ"א על נצחונו של שאול' שהיכה את עמל ק מחווילה עד שור , עולה המסקנה שהיתה חווילה מקום בדרום הארץ ; אלא שלא מצאנו לא במקרא ולא במקום אחר שום ידיעה נוספת על מקום שנקרא בשם זה . כ...  אל הספר
מוסד ביאליק