חוי.

— החווי נמנה בלוח העמים עם בניו של כנען ( בר' י ' טז ; דה"א א'טו ' ( כלומר עם העמים שישבו בארץ בתקופת ההתנחלות של עם ישראל . אף נזכר החווי ברוב הרשימות של עמי כנען שבמקרא ( שמ' כג'כג' ועוד ; דבי ז'א ; יהוי ג' י ;( ובנוסח השומרוני והשבעים גם בבר' טו'כא ; במי יג'כט . אין זכר לעם הנקרא בשם זה במקורות חיצונים' ומכאן באו כמה חוקרים לכלל ספק אם היה עם שנקרא כך בנמצא' ומהם ששיערו שיש לראות בשם החווי כינוי כללי ליושבי חוות' או שהיא גרסה משובשת של חרי . בסיפור על דינה בת יעקב נקרא שכם בן חמור חווי ( בר' לד'ב ' ( הווי אומר שהמשפחה השלטת בשכם בתקופת האבות היתה חווית . גם הגבעונים שכרתו ברית עם בוי ישראל בזמן כיבוש הארץ ( יהו' ט'ז ) מכונים חווים . כנגד זה בכתובים אחרים גם יושבי שכם וגם יושבי גבעון מכונים אמורים ( ברי מח'כב ; שמ"ב כא'ב . ( נעלם מאתנו' אם הללו מסורות שונות הסותרות זו את זו' או שמא אפשר להסביר  אל הספר
מוסד ביאליק