חוט.

- עי' מלאכה' מלאכות בית' טויה ואריגה . להכריע אם יש להסביר את השם חווי על פי שרשים שמיים , כגון חוה או חיויא ( נחש' והשווה את השם נחשון , ( או שמא יש לבקש פירושו של השם בשפות בלתי שמיות . בעניין מקומות מושבם של החווים יש לקיים את נוסח המסורה , שהם ישבו בשכם' בגבעון ותחת הר החרמון . וע"ע חורים ; חת' חתים' החתים במקרא . ראובני , שם חם ויפת y ^ AASOR 13 ( 1933 ) , 27 , 29 s ., 56 ; A . MALAMAT , VT 5 ( 1955 ) , 1 ss . MEYFR , IN , 331 ss . ; MAISLER , Unlersuchungen , 57 s ., 59 ; E . A . SPEISER , 170—163 ,  אל הספר
מוסד ביאליק